14 655-91-55 [email protected]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 prowadzona jest w formie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są wg następującego harmonogramu:

logopeda Pani mgr Beata Lis

Wtorek

I zmiana w godz. 12.00 – 13.00

II zmiana w godz. 11.00 – 12.00

 

logopeda Pani mgr Magdalena Musiał

Poniedziałek w godz. 10.00 – 11.30

Czwartek w godz. 9.30 – 11.00

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są przez Panią mgr Grażynę Kołodziej wg następującego harmonogramu:

 

Poniedziałek

I zmiana w godz. 10.35 – 10.55

II zmiana w godz. 10.05.- 10.25

 

Piątek

I zmiana w godz. 11.05 – 11.30

II zmiana w godz. 10.30 – 10.55

 

Zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone są przez Panią mgr Małgorzatę Jakubas wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek

I zmiana w godz. 11:00 – 11:25

II zmiana w godz. 10:30 – 10:55

Środa:

I zmiana w godz. 11:00 – 11:25

II zmiana w godz. 10:30 – 10:55

 

 

 

Skip to content