14 655-91-55 [email protected]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest w formie zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę Panią mgr Beatę Lis wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek: 9:00 – 11:00

Środa: 11:00 – 12:00

Piątek: 9:00 – 11:00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są przez Panią mgr Grażynę Kołodziej wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek: 11:05 – 11:30

Piątek 11:05 – 11:25

 

 

 

Skip to content