14 655-91-55 [email protected]

Opłaty

Wpłaty należności za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać na konto o numerze

47 1020 4955 0000 7102 0267 7078 lub bezpośrednio u intendentki w dniach 10 – 15-sty danego miesiąca

Dziękujemy za systematyczne dokonywanie wpłat:)

Skip to content