14 655-91-55 [email protected]

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 2022/2023

pobierz Informator:

Informator – Rekrutacja do przedszkoli publicznych 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

pobierz dokument >>>

UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

pobierz dokument >>>

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA – COVID -19

pobierz dokument >>>

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA /Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka/

 

pobierz dokument >>>

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Tarnowie w roku szkolnym 2022/2023

pobierz dokument >>>

Skip to content