14 655-91-55 [email protected]

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali, bądź na świeżym powietrzu.

I. Od godz. 6.00 do godz. 8.30

1. Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze

2. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

3. Działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi

4. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

Śniadanie godz. 8.30- 9.00

II. Zajęcia programowe od godz. 9.00 do godz. 9.30

1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz język angielski, religia

– działania zespołowe

– z całą grupą

– praca indywidualna

2. Czynności samoobsługowe – drugie śniadanie godz. 10.00

III. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu od godz. 10.15 – 11.30

– obserwacje przyrodnicze

– poznawanie najbliższego otoczenia

– wycieczki

Czynności samoobsługowe – Obiad godz. 11.30 – 12.30

IV. Poobiedni relaks – leżakowanie od godz. 12.30 do godz. 14.20

Zabiegi higieniczne

Podwieczorek godz. 14.15 – 14.30

V. Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi od godz. 15.00 do godz. 16.30

1. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

2. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

3. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali bądź na świeżym powietrzu.

I. Od godz. 6.00 do godz. 8.30

1. Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze

2. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela ( zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowo gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne)

3.Działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi

4. Zabiegi higieniczne 8.30 – 8.40

Śniadanie godz. 8.30- 9.00

II. Zajęcia programowe od godz. 9.00 do godz. 10.00

1.Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz religia,

język angielski)

– działania zespołowe

– z całą grupą

– praca indywidualna

2 . Czynności samoobsługowe 10.00-10.20

III. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu od godz. 10.20-11.30

– obserwacje przyrodnicze

– poznawanie najbliższego otoczenia

– wycieczki

Czynności samoobsługowe

Obiad godz. 11.30 – 12.30

IV. Poobiedni relaks od godz. 12.30 do godz. 14.30

1. Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych ( kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające z zajęć edukacyjnych )

– praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

– realizacja pomysłów dzieci

– zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

– czynności organizacyjne

2. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

3. Zabiegi higieniczne

Podwieczorek godz. 14.15 – 14.30

V. Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi od godz. 15.00 do godz. 16.30

1. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

2. Gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna z dzieckiem

3. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb

4. Rozchodzenie się dzieci

Skip to content