14 655-91-55 [email protected]

Deklaracja o dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Przedszkole Publiczne Nr 17 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola: https://przedszkole17tarnow.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Przedszkole Publiczne Nr 17

  1. Kościuszki 9

33-100 Tarnów

e-mail: [email protected]

tel.: (14) 6559155

Data publikacji strony internetowej: 23.06.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.12.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Niezgodności:

  • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    Ułatwienia na stronie internetowej

– powiększenie tekstu

– pomniejszczenie tekstu

– ustawienie szarości

– wysoki kontrast

– negatywny kontrast

– jasne tło

– podkreślone linki

– czytelna czcionka

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Jarska
e-mail: [email protected]
Telefon: 14 6559155

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Adres przedszkola: ul. Kościuszki 9, 33-100 Tarnów

  1. Budynek Przedszkola mieści się przy ul. Kościuszki 9. Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada podjazdu, platformy i barierek dla osób niepełnosprawnych, nie posiada drzwi wewnętrznych i toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  2. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  3. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  4. W przedszkolu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Skip to content