14 655-91-55 [email protected]

Aktualności

ZADBAJMY O DOBRĄ FORMĘ FIZYCZNĄ DZIECKA

W wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym rozwój psychiczny i ruchowy dziecka są ściśle ze sobą powiązane, przebiegają równolegle. Prawidłowy rozwój poznawczy dziecka nie jest możliwy bez odpowiedniej aktywności ruchowej, która jest źródłem doznań i pobudzeń prowokujących układ nerwowy dziecka do działania, czyli do rozwoju. Aktywność ruchowa warunkuje kształtowanie się mięśni i prawidłowej postawy ciała oraz rozwój funkcji zaopatrzenia tlenowego organizmu. Jest równocześnie czynnikiem prawidłowego rozwoju koordynacji ruchowej, kształtowanie świadomości własnego ciała i orientacji w jego schemacie.

Dzięki wysiłkowi fizycznemu, wykonywaniu ćwiczeń i zabawom ruchowym dziecko uczy się pokonywać trudności, radzić sobie ze zmęczeniem, poznaje swoje możliwości i ograniczenia, uczy się przyjmować sukcesy i porażki. Nawiązuje też właściwe relacje z rówieśnikami, zdobywa umiejętności interpersonalne- współpracy i konstruktywnej rywalizacji, rozwija społeczny aspekt swojego funkcjonowania. Aktywność ruchowa połączona z zabawą z rówieśnikami staje się jeszcze bardziej atrakcyjną i rozwojową formą spędzania wolnego czasu. W obecnym czasie, kiedy z powodu pandemii kontakty z rówieśnikami są ograniczone, rolę ich może przejąć rodzeństwo i rodzice. Dla dziecka będzie to dodatkowo cenny czas, bo spędzony z najbliższymi.

Za sprawą aktywności fizycznej dziecko przystosowuje się do bodźców i zmian środowiska fizycznego, a tym samym hartuje się, czyli uodparnia się na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym, spontaniczna i kierowana, kompensuje to unieruchomienie organizmu, jakiemu jest on poddawany podczas czynności bardziej statycznych: nauki, oglądania telewizji, gry na komputerze. Ruch pełni też funkcje profilaktyczne i lecznicze w takich schorzeniach, jak cukrzyca, otyłość, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia układu kostno- ruchowego.

Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w dzieciństwie i młodości oraz prawidłowe kształtowanie nawyków związanych z aktywnym trybem życia dają szansę na zachowanie lepszej sprawności fizycznej w dorosłym życiu.

/Na podstawie artykułu ,,Fit, czyli w dobrej formie” A. Pasternak, ,,Bliżej Przedszkola” nr 12.111 XII 2010

PRZYKŁADY PROSTYCH ZABAW RUCHOWYCH DO PRZEPROWADZENIA PODCZAS POWROTU Z PRZEDSZKOLA DO DOMU

  • ,,Kto pierwszy dobiegnie do drzewa?”
  • Idziemy tylko po np. żółtych listkach leżących na chodniku.
  • Co pięć kroków wykonujemy przysiad, podskok, skłon itp.
  • Naśladujemy: skradanie się, maszerowanie żołnierzy, robota, baletnicę.

/opracowanie: G. Kołodziej/

 

Skip to content