14 655-91-55 [email protected]

Aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej

3 będzie aż do odwołania realizowała swoje działania w kontakcie

zdalnym z podopiecznymi. Będzie to kontakt mailowy, telefoniczny, za

pośrednictwem strony internetowej i Facebooka. Można się z nami

skontaktować poprzez:

Ø specjalny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie

internetowej w zakładce _Aktualności/Dodatkowy kontakt z Poradnią_,

http://ppptarnow.pl/2020/03/23/dodatkowy-kontakt-z-poradnia/ [1].

Wystarczy wypełnić FORMULARZ KONTAKTOWY [2], następnie go

ZESKANOWAć lub ZROBIć WYRAźNE ZDJęCIE oraz PRZESłAć na adres:

[email protected] [3]

Ø kontakt telefoniczny „POROZMAWIAJ Z PSYCHOLOGIEM” –

codziennie w godz. 10.00-12.00, TEL. (14) 655 99 95, można zadzwonić

w każdej sprawie,

Ø do pobrania na naszej stronie internetowej oraz FB MATERIAłY DO

TERAPII PEDAGOGICZNEJ W DOMU w zakładce _Do pobrania/Materiały do

terapii._ Zamieszczamy tam karty pracy dla chętnych. Jeśli dziecko

wypełni 3 karty pracy oraz wykona zlecone dyktanda (przypominamy, że

jest to 8 dyktand miesięcznie – 2 dyktanda tygodniowo), to będzie

możliwe zaliczenie spotkania w poczet wymaganej liczby  spotkań

przed wydaniem opinii,

Ø wysyłamy materiały pomocne w pracy z dzieckiem w domu na skrzynki

mailowe rodziców dzieci/uczniów,

 

Ø wnioski do Zespołu Orzekającego mogą być kierowane za

pośrednictwem skrzynki EPUAP. Adres skrytki ePUAP Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: /PPPTARNOW/SKRYTKAESP

 

Ø zachęcamy do lektury tekstów o tematyce

edukacyjno-profilaktycznej,

które są publikowane na bieżąco na naszej stronie www.ppptarnow.pl

[4] oraz na FB. Znajdą w nich Państwo szereg informacji jak radzić

sobie w trudnych czasach epidemii, która dezorganizuje wiele sfer

naszego życia, a w tym także kwestii pomocy dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej. Publikacje przygotowują specjaliści poradni.

Publikacje będziemy Państwu sukcesywnie przesyłać drogą

elektroniczną.

 

Ø kontakt telefoniczny z Sekretariatem od poniedziałku do piątku w

godz. 7.30-15.30, TEL. (14) 655 99 95.

 

Ponadto przy wejściu głównym do Poradni zamontowaliśmy specjalną

skrzynkę do dyspozycji klientów, gdzie mogą być składane wnioski

w sprawach prowadzonych przez poradnię.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia!

Renata Mielak

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Tarnowi

Chyszowska 3

33-100 Tarnów

tel./fax 14 655 99 95, 98

[email protected] [5]

www.ppptarnow.pl [6]

Skip to content