14 655-91-55 [email protected]

Aktualności

Konkurs poetycko-recytatorski

„W krainie poezji Tuwima i Brzechwy”

Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości polskich poetów

– rozwijanie zdolności recytatorskich i twórczych

– zainteresowanie dzieci poezją

– zachęcanie do występów przed widownią

– nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Zasady:

– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków od maluszków do starszaków (maksymalnie pięcioro dzieci z każdej grupy)

– konkurs będzie miał formę prezentacji recytatorsko – artystycznej dowolnego utworu poetyckiego Tuwima lub Brzechwy

– zgłoszenia należy kierować do wychowawców grupy III do dnia 28 kwietnia 2023 roku (imię, nazwisko + tytuł utworu)

Kryteria oceny:

– interpretacja tekstu i pamięciowe opanowanie

– wyraz artystyczny (gest sceniczny, strój, dobór rekwizytów)

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 17 w Tarnowie (mgr Beata Lis i mgr Beata Chalcarz)

Na laureatów czeka wspaniała przygoda w krainie poezji oraz pamiątkowe dyplomy i nagrody!!! Finał konkursu odbędzie się 9 maja 2023 roku

Skip to content