14 655-91-55 [email protected]

Aktualności

23.02.2021

Temat zajęć: „Powtórzenie słownictwa leksykalnego dotyczącego części ciała i twarzy”

Przebieg zajęć:

– utrwalenie nazw części ciała oraz twarzy w zabawie aktywizującej do piosenki „Head and shoulders” – powtarzanie piosenki w różnym tempie i z modulacją głosu. Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

– wybranie maskotki : wskazywanie części ciała twarzy jak: head, eyes, nose, ears, arms, legs , zachęcanie do poprawnego wyboru Yes! Very good!

– zabawa paluszkowa do piosenki „One little finger” z wykorzystaniem pacynki paluszkowej, naklejki lub nawet narysowanie uśmiechu na palcu wskazującym, który będzie wskazywał części ciała podane w piosence.  https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

24.02.2021

Temat zajęć: „Porównywanie przedmiotów na zasadzie kontrastu big or small”

– odgrywanie treści piosenki  „Head and shoulders”– pokazywanie części ciała oraz twarzy, utrwalenie nazw

– utrwalenie słownictwa w zabawie z elementami pantomimy „Big or small”, sortowanie wybranych dowolnie przedmiotów wg wielkości na duże i małe np do zielonego pudełka rzeczy duże, a do niebieskiego – małe. Zapytaj: Big or small ? Zapytaj dziecko również o kolor danego przedmiotu: What colour is it? Is it red? Is it yellow?

– zabawa paluszkowa do piosenki „One little finger”

 

Skip to content