14 655-91-55 [email protected]

Aktualności

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ponownie realizuje program “Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne, które mają pod swoją opieką dziecko, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w żłóbku lub przedszkolu.

Skip to content